Prof. Dr. MUHİTTİN ÖZDER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MUHİTTİN ÖZDER

T: (0282) 250 2171

M mozder@nku.edu.tr

W mozder.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1984
Tez:
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1982
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1996-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1991-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-2002
Dekan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1998-2004
Yönetim Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1991-1997
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MECİTOĞLU Z., KASAP S., ÖZDÜVEN M. L., ÖZDER M., KENNERMAN E., Effects of prepartum treatment with monensin or propylene glycol mixed with concentrate on milk yield and blood NEFA and BHBA levels in dairy cows, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 41, pp. 667-671, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Sezenler T., Y. M., C. A., Y. M., Ö. A., ., The Effects of Body Condition Score and Age of Ewes on the Reproductive Performance in Kivircik Sakiz and Gokceada Sheep, J Anim Sci Adv, vol. 1, pp. 94-99, 2011.
Özgün Makale
3. Sezenler T., Ö. M., Y. . M., C., A. Y., M. A., The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score Some Indigenous Sheep Breeds in Turkey, Journal of Animal & Plant Sciences, vol. 21, pp. 443-447, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. Özder M., S. T., O. A., A., Genetic and Non Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Turkish Merino Lambs, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8, pp. 1729-1734, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÖZKAN ÜNAL E., SOYSAL M. İ., ÖZDER M., KOBAN BAŞTANLAR E., ŞAHİN O., TOGAN İ., Evaluation of Parentage Testing in the Turkish Holstein Population Based on 12 Microsatellite Loci, Livestock Science, vol. 124, pp. 101-106, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÖNAL A. R., ÖZDER M., Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Journal Of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 197-203, 2008.
Özgün Makale
7. SEZENLER T., KÖYCÜ E., ÖZDER M., Karacabey Merinosu Koyunlarda Doğum Kondüsyon Puanının Kuzuların Gelişimi Üzerine Etkileri, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 45-52, 2008.
Özgün Makale
8. KÖYCÜ E., ÖZDER M., SEZENLER T., KARADAĞ O., The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score in Karacabey Merino Ewes, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 61-65, 2008.
Özgün Makale
9. SEZENLER T., KÖYCÜ E., ÖZDER M., KARADAĞ O., ERDOĞAN İ., Karacabey Merinosu Koyunlarında Yaş ve Vücut Kondüsyon Puanının Kimi Döl Verim Özelliklerine Etkisi, Namık Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 277-281, 2007.
Özgün Makale
10. ÖNAL A. R., ÖZDER M., Trakya da Üretilen Çiğ Sütlerde Somatic Hücre Sayısı ve Bazı Süt Bileşenlerinin Tespiti, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 197-203, 2007.
Özgün Makale
11. SEZENLER T., ÖZDER M., Türkgeldi Koyunlarında Erken Yaşta Kuzulatmanın Çeşitli Verim Özelliklerine Etkisi, Namık Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 4, pp. 91-97, 2007.
Özgün Makale
12. ÖZDER M., KAYMAKÇI M., TAŞKIN T., KÖYCÜ E., KARAAĞAÇ F., SÖNMEZ R., Growth and Milk Yield Traits of Türkgeldi Sheep, Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, pp. 195-200, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. KÖYCÜ E., ÖZDER M., Türkgeldi Tipi İkiz Kuzuların Besi Gücü Kesim ve Karkas Özellikleri, Journal of Animal Production, vol. 45, pp. 33-38, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. TAŞKIN T., ÖZDER M., ATIL H., KAYMAKÇI M., SXBLXM Melezi Kuzularda Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 23, pp. 203-208, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ÖZDER M., KAYMAKÇI M., SOYSAL M. İ., KIZILAY E., SÖNMEZ R., The Type Fixing of Türkgeldi Sheep Herd, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 23, pp. 167-175, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYMAKÇI M., ÖZDER M., KARACA O., TORUN O., BAŞ S., KOŞUM N., Türkiye Koyun Islahı Stratejisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 67-77, 2009.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
2. C. A., S. T., M., K., E., Farklı Kondüsyon Puanına Sahip Kıvırcık Koyunlarında Aşım Dönemi Ek Yemlemenin Kuzu Verimi Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 19, ss. 89-96, 2004.
Özgün Makale
3. , Arık, İ Z; Yurtman, İ. Y; Özder, M; Özdüven, M. L.. Türkgeldi Koyunlarında Canlı Ağırlık ve Kondüsyon Puanı Arasındaki İlişkiler, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 129-135, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Özder,M; Arık, İ Z; Yurtman, i Y; Özdüven, M L.. Türkgeldi Koyunlarında Kondüsyon Puanı, Yaş ve Canlı Ağırlığın Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkileri, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 119-128, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. ARIK İ. Z., YURTMAN İ. Y., ÖZDER M., ÖZDÜVEN M. L., Türkgeldi Koyunlarında Canlı Ağırlık ve Kondüsyon Puanı Arasındaki İlişkiler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 129-135, 1997.
Özgün Makale
6. ÖZDER M., ARIK İ. Z., YURTMAN İ. Y., ÖZDÜVEN M. L., Türkgeldi Koyunlarında Kondüsyon Puanı Yaş ve Canlı Ağırlığın Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 10, ss. 119-128, 1997.
Özgün Makale
7. ÖZDER M., YURTMAN İ. Y., Bitirme Döneminde Bireysel ve Bölmelerde Besiye Alınan Kıvrcık Kuzularında Besi Performansı ve Su Yem Tüketimi İlişkileri, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996.
Özgün Makale
8. ÖZDER M., KÖYCÜ E., Kıvırcık ve Türkgeldi Kuzularında Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum ve Sütten Kesim Ağırlıklarına Etkileri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 161-164, 1996.
Özgün Makale
9. ÖZDER M., Klonlama ve Reklonlama Yöntemleri ile Çoğuz Yavru Üretimi, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 198-201, 1996.
Özgün Makale
10. , Özder, M.. Klonlama ve Reklonlama Yöntemleri ile Çoğuz Yavru Üretimi, T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 198-201, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Özder, M., Köycü, E.. Kıvırcık Ve Türkgeldi Kuzularında Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum Ve Sütten Kesim Ağırlıklarına Etkileri, T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 161-164, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Özder, M., Köycü, E.. Kıvırcık Ve Türkgeldi Kuzularında Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum Ve Sütten Kesim Ağırlıklarına Etkileri, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. , Özder, M., Soysal, M.İ.. Türkgeldi Koyun Populasyonunun Hemoglobin (Hb), Tranferrin (Tf), Potasyum (K) Polimorfizmi, Sodyum Konsantrasyonunun Dağılımı ve Bu Öğeler İle Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler, T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, cilt 5, ss. 209-216, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Özder, M., Soysal, M.İ.. Türkgeldi Koyun Populasyonunun Hemoglobin (Hb), Tranferrin (Tf), Potasyum (K) Polimorfizmi, Sodyum Konsantrasyonunun Dağılımı ve Bu Öğeler İle Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , Özder, M., Yurman, İ.Y.,. Bitirme Döneminde Bireysel Ve Bölmelerde Besiye Alınan Kıvırcık Kuzularında Besi Performansı Ve Su-Yem Tüketimi İlişkileri, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
16. , Soysal, M.İ., Özder,M.. Süt Sığırlarında Sağım Fizyolojisi ve Sağım Sistemleri, Süt Teknolojisi Dergisi, ss. 9-15, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. , Soysal, M.İ., Özder, M.. Türkgeldi Koyun Populasyonunun Bazı Kalıtsal Polimorfik Kan Proteinleri Bakımından Genetik Yapısı, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
18. , Soysal, M.İ., Özder, M.. Türkgeldi Koyun Populasyonunun Bazı Kalıtsal Polimorfik Kan Proteinleri Bakımından Genetik Yapısı, Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt 6, ss. 57-60, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
19. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Süt Sığırlarında Sağım Fizyolojisi ve Sağım Sistemleri, Süt Teknolojisi Dergisi, cilt 1, 1996.
Özgün Makale
20. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Türkgeldi Koyun Populasyonunun Bazı Kalıtsal Polimorfik Kan Proteinleri Bakımından Genetik Yapısı, Hayvancılık Araştırma Dergisi Konya, cilt 6, ss. 57-60, 1996.
Özgün Makale
21. ÖZDER M., SOYSAL M. İ., Türkgeldi Koyun Populasyonunun Hemoglobin Hb Tranferrin Tf Potasyum K Polimorfizmi Sodyum Konsantrasyonunun Dağılımı ve Bu Öğeler ile Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 209-216, 1996.
Özgün Makale
22. , Soysal, M.İ., Özder, M.. Trakya Bölgesi Hayvancılık İşletmelerinin Yapısı ve Verimliliği Trakya Bölgesinde Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı ve Gelişmesine Yönelik Önlemler, , 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
23. ÖZDER M., YURTMAN İ. Y., KÖYCÜ E., Kondüsyon Puanı ve Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanımı, Hayvansal Üretim Dergisi İzmir, ss. 1-10, 1995.
Özgün Makale
24. , Özder, M., Yurtman, İ.Y., Köycü, E.. Kondüsyon Puanı ve Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanımı, Hayvansal Üretim Dergisi, ss. 1-10, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
25. , Özder, M., Yurtman, İ.Y., Köycü, E.. Kondüsyon Puanı ve Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanımı, Hayvansal Üretim Dergisi, ss. 1-10, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
26. , Gelişmiş Ülkelerde Uygulanan Sığır Islah Programlarının Karşılaştırılması Ve Türkiye'de Uygulama Olanakları, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 258-268, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
27. SAVAŞ T., ÖZDER M., Gelişmiş Ülkelerde Uygulanan Sığır Islah Programlarının Karşılaştırılması ve Türkiye de Uygulama Olanakları, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 258-268, 1994.
Özgün Makale
28. KÖYCÜ E., ÖZDER M., Kıvırcık ve Hampshire Down X Kıvırcık G1 Melezi Erkek Kuzularının Besi Gücü ve Karkas Özellikleri, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 269-275, 1994.
Özgün Makale
29. , Köycü, E., Özder, M.. Kıvırcık Ve Hampshire Down X Kıvırcık (G1) Melezi Erkek Kuzularının Besi Gücü Ve Karkas Özellikleri, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 3, ss. 269-275, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
30. , Gündoğdu, F., Özder, M.. Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer Ve Siyah-Alacaların Bazı Süt Ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 2, ss. 159-169, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
31. GÜNDOĞDU F., ÖZDER M., Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 159-169, 1993.
Özgün Makale
32. DOĞAROĞLU M., ÖZDER M., POLAT C., Türkiye’deki Önemli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Irk ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında Performanslarının Karşılanması, Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, ss. 403-414, 1992.
Özgün Makale SCI
33. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Gökçeada Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 147-157, 1992.
Özgün Makale
34. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Kumkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verim Özellikleri, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 205-213, 1992.
Özgün Makale
35. , Soysal, M.İ., Özder, M.. Gökçeada Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alacaların Bazı Süt Ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 147-157, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
36. , Soysal, M.İ., Özder, M.. Kumkale Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alacaların Bazı Süt Ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 205-213, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
37. , Soysal, M.İ., Özder, M.,. Türkgeldi Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alacaların Bazı Süt Ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar., T.Ü. Zir. Fak. Dergisi, cilt 1, ss. 159-165, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
38. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Türkgeldi Tarım İŞletmesinde Yetiştirilen Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 159-165, 1992.
Özgün Makale
39. , Türkiye'de Önemli Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Irk Ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması, TÜBİTAK, Doğa Dergisi, ss. 403-414, 1992.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
40. DOĞAROĞLU M., ÖZDER M., POLAT C., Türkiye de Önemli Bal Arısı Apis Mellifera L Irk ve Ekotiplerinin Trakya Koşullarında Performanslarının Karşılaştırılması, TÜBİTAK, Doğa Dergisi, ss. 403-414, 1992.
Özgün Makale
41. ÖZDER M., ELİÇİN A., Akkeçilerde Bazı Çevre Faktörlerinin Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkilerinin Çeşitli Metodlarla Tahmini, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, cilt 41, 1990.
Özgün Makale
42. ÖZDER M., ÖZCAN L., İvesilerde Canlı Ağırlık ve Yapağı Özellikleri Üzerine Yaşın Etkisi, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 4, ss. 29-39, 1990.
Özgün Makale
43. , Özder, M., Eliçin, A.. Akkeçilerde Bazı Çevre Faktörlerinin Canlı Ağırlık Ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkilerinin Çeşitli Metodlarla Tahmini, A.Ü. Zir. Fak. Yıllığı, cilt 41, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
44. , Özder, M., Özcan, L.. İvesilerde Canlı Ağırlık Ve Yapağı Özellikleri Üzerine Yaşın Etkisi, Journal Of Science And Engineering, cilt 4, ss. 29-39, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
45. , Özder, M.. Tek Yumurta İkizi Üretiminde Yeni Bir Teknoloji Embryo Splitting, Tigem Dergisi, cilt 5, ss. 4-8, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
46. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Tekirdağ da Özel Bir Süt Sığırcılığı İşletmesindeki Siyah Alacaları Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri, Animalia Aylık Hayvancılık Dergisi, ss. 39-43, 1990.
Özgün Makale
47. , Tekirdağ'da Özel Bir Süt Sığırcılığı İşletmesindeki Siyah-Alacaları Bazı Süt Ve Döl Verim Özellikleri, Animalia, ss. 39-43, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
48. , Özder, M., Yurtman, İ.Y.. Genetik Mühendisliği Hayvancılıkta Da Ürünlerini Vermeye Başladı: Rbgh Süt Verimini Arttırıyor, Yem Sanayii Dergisi, ss. 13-15, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
49. ÖZDER M., YURTMAN İ. Y., Genetik Mühendisliği Hayvancılıkta da Ürünllerini Vermeye Başladı Rbgh Süt Verimini Arttırıyor, Yem Sanayii Dergisi, ss. 13-15, 1989.
Özgün Makale
50. , Lüleburgaz'da Bir Kamu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Süt Sığırlarının Bazı Süt Ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Zir. Fak. Yayınları, 1989.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
51. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., Lüleburgaz da Bir Kamu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Süt Sığırlarının Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar, T.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, cilt 87, 1989.
Özgün Makale
52. ÖZDER M., Tek Yumurta İkizi Üretiminde Yeni Bir Teknoloji Embriyo Splitting, Tigem Dergisi, cilt 5, ss. 4-8, 1989.
Özgün Makale
53. DOĞAROĞLU M., ÖZDER M., ALGAN H., Ayçiçeği Kaynaklarından Yararlanan Bal Arısı Kolonilerinde Kuluçka Üretimi, Hayvansal Üretim, ss. 33-36, 1987.
Özgün Makale
54. , Doğaroğlu, M.,Özder,M., Algan,H.. Ayçiçeği Kaynaklarından Yararlanan Bal Arısı Kolonilerinde Kuluçka Üretimi. I. Kuluçka Alanlarına Boş Çerçeve Konulmasının Etkisi, Hayvansal Üretim, ss. 33-36, 1987.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZDER M., Okul Sütü ve Önemi, Ulusal Süt Konseyi Yayınları, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
2. , Ozder M, Sezenler T, Onal A.R, Ceyhan A.. . Genetic and Non-Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Turkish Merino Lambs, Journal of Anımal And Veterınary Advances Volume, cilt 8, ss. 1729-1734, 2009.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Ozkan E, Soysal MI, Ozder M, Koban E, ޞahin O, Togan İ. . Evaluation of parentage testing in the Turkish Holstein population based on 12 microsatellite loci, Lıvestock Scıence, cilt 124, ss. 101-106, 2009.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Köycü, E., Sezenler, T., Özder, M., Karadağ, O.. The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score in Karacabey Merino Ewes, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 5, ss. 61-65, 2008.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Önal,A.R., Özder, M.. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 4, ss. 197-203, 2008.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. , Sezenler, T., Köycü, E. ve Özder, M.. Karacabey Merinosu Koyunlarda Doğum Kondüsyon Puanının Kuzuların Gelişimi Üzerine Etkileri, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 5, ss. 45-52, 2008.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. , Sezenler, T., Köycü, E., Özder, M., Karadağ, O., Erdoğan, İ.. Karacabey Merinosu Koyunlarında Yaş ve Vücut Kondüsyon Puanının Kimi Döl Verim Özelliklerine Etkisi, Namık Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 4, ss. 277-281, 2007.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Sezenler T. ve Özder,M.. Türkgeldi Koyunlarında Erken Yasta Kuzulatmanın Çeşitli Verim Özelliklerine Etkisi, Namık Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 4, ss. 91-97, 2007.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Trakya'da Üretilen Çiğ Sütlerde Somatic Hücre Sayısı Ve Bazı Süt Bileşenlerinin Tespiti.Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 197-203, 2007.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , Köycü, E; Özder, M.. Türkgeldi Tipi İkiz Kuzuların Besi Gücü, Kesim ve Karkas Özellikleri, Hayvansal Üretim-Journal-of-Animal-Production, cilt 45, ss. 33-38, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , Özder, M., Kaymakçı, M., Taşkın, T., Köycü, E., Karaağaç F., Sönmez, R.. Growth and Milk Yield Traits of Türkgeldi Sheep, Tr. J. of Veterinary And Animal Sciences, cilt 28, ss. 195-200, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Özder, M., Köycü, E., Kaymakçı, M.. An Investigation of The New Syntetic Sheep Breed Named Türkgeldi, Achievements in The Field of Agrarian and Social Sciences, 2004.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. , Soysal,M,I; Ogun,S; Ozder, M.. Animal production in Turkey, Zhivotnovdni, 2002.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
14. , Özder, M., Kaymakçı, M., Soysal, M.İ., Kızılay, E., Sönmez, R.. The Type Fixing of Türkgeldi Sheep Herd., Tr. J. Of Veterinary And Animal Sciences.Tübitak, cilt 23, ss. 167-175, 1999.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. , Taşkın, T., Özder, M., Atıl, H., Kaymakçı, M.. Melezi Kuzularda Besi Ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar, Tr. J. Of Veterinary And Animal Sciences. Tubitak, cilt 23, ss. 203-208, 1999.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDER M., AKKAYA S., IFCN Dairy Report 2017, Bölüm: Turkey, Yayın Yeri: IFCN The Dairy Research Network, Editör: Anders FAGERBERG, Torsten HEMME, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDER M., Keçi Yetiştiriciliği, Bölüm: Keçi Irkları, Yayın Yeri: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Editör: Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI, 2010.
Ders Kitabı
2. , Keçi Yetiştiriciliği, ed: Kaymakçı M., Aşkın Y., Özder, M.,, Yayın Yeri: Ankara, 1997.
3. , Genel Zootekni (Ders Notları). Öğün, S., ޞenköylü, N., Doğaroğlu, M., Soysal, M.İ., Özder, M., Polat, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1995.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞEN A., ÖNAL A. R., ÖZDER M., PEHLİVAN E., DELLAL G., SHEEP AND GOAT PRODUCTION IN BALKAN COUNTRIES AND THE STATUS, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KÖYCÜ E., ÖNAL A. R., ŞEN A., TUNA Y. T., ÖZDER M., THE CHARACTERISTICS OF TURKGELDI CROSSBREED SHEEP, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÖNAL A. R., AYDIN R., TUNA Y. T., ŞEN A., ÖZDER M., THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY HYGIENE SCORE AND LOCOMOTION SCORE, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., ŞEN A., KÖYCÜ E., ÖZDER M., COMPOST BEDDED PACK BARN CONCEPT AND APPLICATION POSSIBILITIES IN TURKEY, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., ŞEN A., ÖZDER M., Monitoring of Dairy Cattle Activities by Computer Technology, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. , (06.11.2008-08.11.2008).
Tam metin bildiri
7. , (06.11.2008-08.11.2008).
Tam metin bildiri
8. ÖNAL A. R., ÖZDER M., The Effectiveness of a Visual Image Analysis System For Estimate Body Measurements of Turkgeldi Sheep, New Trends for Innovation in the Mediterranean Animal Production (06.11.2008-08.11.2008).
Tam metin bildiri
9. ÖZDER M., ÖNAL A. R., Using of Laser Pointer Reference for Estimates of Body Measurements of Cattle by Visual Image Process, New Trends for Innovations in the Mediterranean Animal Production (06.11.2008-07.11.2008).
Tam metin bildiri
10. , (16.06.2008-20.06.2008).
Tam metin bildiri
11. ÖNAL A. R., ÖZDER M., SEZENLER T., Evaluation of Different Visual Images Analysis Methods to Estimate of Body Measurements in Cattle Identification Breeding Production Health and Recording of Farm Animals, Proceedings of the 36th ICAR Biennial Session held in Niagara Falls (16.06.2008-20.06.2008).
Tam metin bildiri
12. , (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
13. , (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
14. , (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
15. ÖZDER M., ÖNAL A. R., General Structure of the Dairy Farms That Members of Cattle Breeders Association in Tekirdağ, 3rd Joint Meeting of the Network of Universities and Research Instutitions of Animal Science of the Southern European Countries (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
16. ÖZDER M., KÖYCÜ E., SEZENLER T., The Developmental Steps of the Merinos Sheep Breed Production in Turkey, 3rd Joint Meeting of the Network of Universities and Research Instutitions of Animal Science of the Southern European Countries (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
17. ÖZDER M., DOĞAROĞLU O. K., TUNA Y. T., ÖNAL A. R., Utilizing Possibility of Image Process Technology on the Estimation of Live Weight and Various Body Measurements of Slaughtery Cattles, 3rd Joint Meeting of the Network of Universities and Research Institutions of Animal Science of the South Eastern European Countries (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
18. , (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
19. KAYMAKÇI M., ÖZDER M., TAŞKIN T., KÖYCÜ E., New Sheep Types Obtained by Crossbreeding in Western Anatolia and Trache, First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries (Balnimalcon) (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKMAN N., TUNCEL E., TÜZEMEN N., KUMLU S., ÖZDER M., Türkiye’de Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SOYSAL M. İ., ÖZDER M., KÖK S., Boz Step Sığırının Ekosistemdeki Yeri, Trakya´da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV. (14.10.2005-15.10.2005).
Tam metin bildiri
3. KAYMAKÇI M., ELİÇİN A., IŞIN F., TAŞKIN T., KARACA O., TUNCEL E., ERTUĞRUL M., ÖZDER M., GÜNEY O., GÜRSOY O., TORUN O., ALTIN T., EMSEN H., SEYMEN S., GEREN H., ODABAŞI A., SÖNMEZ R., Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Üzerine Teknik ve Ekonomik Yaklaşımlar, Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. IFCN Dairy Report / Turkey, Yayın Yeri: IFCN The Dairy Research Netrwork, Yrd. Editör.
Uluslararası Diğer Yayınlar Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Türkgeldi Koyun Tipinin Gelişme ve Süt Verim Özellikleri Bakımından Islahı (TUBİTAK-VHAG 937 Nolu Proje), TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.
2. Türkgeldi Koyun Sürüsünde Tipin Sabitleştirilmesi (TUBİTAK-VHAG 937 Nolu Proje), TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.